Sunday, April 1, 2012

More on Accounting STPM

 BENTUK PEPERIKSAAN 
Pentaksiran Berpusat

Kertas 1 : Perakaunan Kewangan – Penggal 1
Kertas 2 : Perakaunan Pengurusan – Penggal 2
Kertas 3 : Pengaplikasian Perakaunan – Penggal 3
Kertas 5 : Ujian Kerja Kursus Bertulis – Penggal 3 (calon swasta)

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Kertas 4 : Kerja Kursus 1 – Penggal 3
                                             : Kerja Kursus 2 – Penggal 3