Friday, October 9, 2009

Syllabus-Perakaunan STPM

Kertas I :  3 Jam (Jawab 4 daripad 6 soalan, Soalan 1 wajib dijawab)
Perakaunan Kewangan:
S1 :  Nisbah-nisbah Penyata Kewangan dan komen, Doktrin-doktrin dan teori-teori perakaunan.
S2 - S6:
Rekod Tak Lengkap, Kelab, Koperasi, Syarikat (PSPD, Terbitan dan Tebusan Saham), Perkongsian(Rakan baru masuk dan rakan lama bersara), Pelupusan Aset Tetap dan Inventori, Pembetulan Kesilapan.


Kertas II:  3 Jam (Jawab 4 daripad 6 soalan, Soalan 1 wajib dijawab)

Perakaunan Pengurusan:
S1 : Ciri-ciri kawalan dalaman; Jenis-jenis kos(kos prima, kos pertukaran, kos tempoh, kos keluaran, kos langsung, kos tak langsung); komputer
S2 - S6 :
Titik Pulang Modal; Pengekosan Kerja, Belanjawan dan kawalan Belanjawan; Belanjawan Modal; Pengekosan Proses, varians, Pembuatan Keputusan (Relevan, buat beli, pesanan khas, tutup jabatan, faktor terhad), Pengekosan Serapan dan Marginal, Kuantiti Pesanan Ekonomi (EOQ).